Oficiālie Čempionāta Partneri:
Seko mums:
IECEĻOŠANAS KĀRTĪBA NO "SARKANAJĀM" UN "DZELTENAJĀM" VALSTĪM

 

Ja Jūs esat Rally Liepāja akreditēta persona (sportisti un sportistu atbalstošie darbinieki, kā arī starptautisko sporta organizāciju pārstāvji) un Latvijā Jūs ieceļojat (vai šķērsojat tranzītā) no valsts, kuras kumulatīvais rādītājs ir virs 75, atbilstoši spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem.

 

Jums ir jāatbilst šādiem kritējiem, lai, izņēmuma kārtā, varētu neievērot obligāto 10 dienu pašizolāciju:

1)    Jums nav akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes.

2)    Jāveic Covid-19 tests ne vairāk kā 72 stundas pirms ierašanās Latvijā, jāiesniedz negatīva Covid-19 testa rezultāts Rally Liepāja organizatoram. Testa diagnostikai jāizmanto PĶR testu (iztriepi).

3)    24 stundu laikā pēc ierašanās Latvijā, Jums ir jāveic Covid-19 tests. Testu nozīmēs rallija organizators. Testa rezultāts būs jāiesniedz Rally Liepāja medicīnas personālam.

4)    Kamēr tiek gaidīts Latvijā veiktā Covid-19 testa rezultāts, Jums ir jāveic pašizolācija norādītajā apmešanās vietā Latvijā.

5)    Ja Jūs uzturaties Latvijā ilgāk par piecām dienām, Jums piektajā līdz septītajā uzturēšanās dienā ir jāveic atkārtots Covid-19. Testa rezultāts jāiesniedz Rally Liepāja medicīnas personālam.

6)    24 stundu laikā pēc ierašanās Latvijā, Jums ir jāiesniedz parakstīta anketa (tiks publicēta vēlāk), kas apstiprina, ka:

6.1)    Jūs ievērosiet visus Latvijā noteiktos ar Covid-19 izplatību saistītos ierobežojumus;

6.2)    Ārpus dalības rallijā un ar to saistītos pasākumos uzturēsieties apliecinājumā norādītā uzturēšanās vietā;

6.3)    Novērosiet savu veselības stāvokli, divas reizes dienā, mērot savu ķermeņa temperatūru un informēsiet Rally Liepāja medicīnas personālu, ja novērosiet elpceļu infekcijas slimības simptomus vai paaugstinātu ķermeņa temperatūru;

6.4)    Neizmantosiet sabiedrisko transportu (pieļaujams tikai privātais transports vai privāts transfērs), neapmeklēsiet publiskus pasākumus vai iestādes (piemēram, restorānus, bārus u.c.);

6.5)    Iespēju robežās distancēsieties no citām personām;

6.6)    segsiet visus ar ārstniecību saistītos izdevumus, ja tiks apstiprināta Covid-19 infekcija.

 

Ja Jūs ieceļojat no valsts un 14 dienu laikā neesat bijis valstī, kuras kumulatīvais rādītājs ir zem 75, Jums vienalga ir jāveic Covid-19 PCR tests ne agrāk kā 96 stundas pirms akreditācijas saņemšanas, jo to pieprasa FIA Sporting Code Appendix S.

Visi dati tiks apstrādāti atbilstoši Vispārīgās datu regulas noteikumiem, un tiks iznīcināti 30 dienas pēc rallija noslēguma.

Informācija ir spēkā tās publicēšanas brīdī, un ir iespējamas pēkšņas izmaiņas.